Reiki tanfolyamok és kezelések

 az oldal szerkesztés alatt
 
A R.A.I. tanárok , így én is a Dr. Mikao Usui által mintegy 150 évvel ezelőtt újra felfedezett gyógyító rendszert oktatják, amely az intelligens Isteni energia közvetítésén alapul. A Reiki sokak számára az energetikai gyógyászatba való belépést jelenti, ami érthető is, hiszen a Reiki igen egyszerűen megtanulható és alkalmazható hatékony módszer.
A Reiki elsajátítása és használata mindenki számára hasznos, mert hosszútávon testileg és lelkileg nagyobb harmóniát és kiegyensúlyozottságot biztosít, így segíti az egészség megőrzését. A Reikit használó ember ellenállóbbá válik az olyan egyre erősödő megterhelésekkel szemben mint például a stressz, a lég- és környezetszennyezés, az élelmiszerekben egyre sűrűbben előforduló kemikáliák mellékhatásai. A Reiki segítségével önmagunkkal és környezetünkkel való kapcsolatunk harmonikusabbá, szeretetteljesebbé és megértőbbé válik. A Reiki komoly segítséget nyújthat a pszichoszomatikus eredetű zavaroknál is. Itt kell megemlítenünk, hogy a Reiki kínálati piacán uralkodó széles és áttekinthetetlen sokszínűségben és az ezzel járó bizonytalanságban a R.A.I. a folytonosságával és világos képzési tematikájával szilárd vezetőhelyet ért el. A Reikivel tradicionális tanfolyamot végezve, tradicionális beavatást kapva ismerkedtem meg  több mint tizenöt éve,  ezen belül végeztem el a Reiki I., II. tanfolyamot. Csodálatos mestereim és pozitív tapasztalásaim voltak. Oktatási rendszerként ennek ellenére a R.A.I. rendszer mellett köteleződtem el, ahol már egyéb energia gyógyász képzésen részt vettem (atlantiszi szellem gyógyászat, aralo...) kineziológusi munkám kiegészítésére. A tanulásban való gyorsabb előre haladás, a tananyag egységessége, az  energiákkal először ismerkedőknek is érthető volta, és a  tanfolyamok  szabott, korrekt ára érintett meg. Valamint az a bizalom, amivel más rendszerektől eltérően, a Reiki mesterség az nem egy hosszú tanulás, fejlődés elismerése, hanem a Reiki mesteri beavatás a mesterré váláshoz az első lépés, lehetőség... A R.A.I. a Reiki keresztény oldalát hangsúlyozza, többek között a beavatás keresztény (nem egyházi!) formája által, visszatérve az Atlantisz-korabeli angyalkorszak őskeresztény formájához. Így megismételtem az I és II . tanfolyamot, mester , majd R.A.I. Reiki mester  tanár lettem. Színesítve ezzel azt a palettát amellyel a hozzám fordulókat testi-lelki-szellemi harmónia elérésében segítem.
 
Reiki I. tanfolyam
Meditációkon és gyakorlatokon keresztül a tanuló ráhangolódik az isteni energiára, a szeretetteljes, finomanyagú energiával való munkára, elsajátítja a kézrátétellel történő gyógyítás alapjait. A beavatásokon keresztül megtapasztalja a belső, gyógyító csatornáinak megnyílását és megtisztulását, valamint a saját rezgésszámának és energiaszintjének lényeges megemelkedését. Gyakorlás során megtanulja azokat a kézpozíciókat, amelyek önmaga és mások kezeléséhez szükségesek.
A részletes tematika: A Reiki története, Mi a Reiki?, Ez nem Reiki! ,Energiaáramlatok, Kezelés,  Önkezelés, A fejkezelés, Auraharmonizálás/ aurasimitás, Körkörös kezelés, Rövid kezelés, A csakrák, Csakratisztitás, Gyakorlati tanácsok......
Tanfolyami díj: 7.900.- Ft./ 2 nap
A tanfolyamokat Visegrádon a Pillangós-házban tartom, ahol szállást is igénybe vehetnek a tanfolyamhoz kapcsolódóan kedvezményes áron. Fűtés nélküli időszakban öt ezer Forint egy éj ,két egész napra, télen hat ezer Forint. Szép Kártyával is rendezhető szállásként egyben, bármely alkárryáról, 18% Áfa terheli. Egyágyas szobában +50%.  A meghirdetett időpontoktól eltérően, már 2-4 főtől kérhető a  tanfolyam hétvégén, hét közben. Étkezési lehetőségekben is segítek, akár erdélyi barátnőm vegetariánus kosztot készíthet ebédre és vagy este.( a tanfolyam két napján ezt a táplálkozási formát javasoljuk.
Az ország bármely részéről érkezhet a Reiki tanfolyamok elvégzésére, összekötheti családi, baráti, egyéb közösségéinek tagjaival  való együtt töltekezést, tanulást. Kiegészíthetik tanfolyam alatti ittlétüket például a  Pilis gyógyhatású helyeire való kirándulással, egyebekkel.
a Reiki házi állataink kezelésében, energetizálásában is használható
 
A Reiki története
A Reiki alapító mestereként Dr. Mikao Usui –t tiszteljük. Usui a 19. század második felében élt, a Japán Kiotói Egyetemen tanított. Egy napon tanítványai megkérdezték tőle, hogy milyen módszerrel gyógyított Jézus, és hogy tud-e erről valamit? Mivel nem volt ezzel kapcsolatos ismerete, ezért saját, belső erős késztetése sarkallotta őt arra, hogy megkeresse rá a választ. Otthagyta a munkáját és évekig kutatott az ismert mester nyomában, míg végül egy kolostorban, régi szanszkrit iratok között talált rá az energia általi gyógyítás egy módjára. Megtalálta a hozzá kapcsolódó szimbólumokat is. Rájött, hogy ezeknek fontos szerepük van a hatással kapcsolatban is. Sajnos még mindig nem volt a teljes tudás birtokában, hiszen a szimbólumok jelentését nem ismerte, és nem tudta, hogyan kell azokat használni, mert erről nem tett említést az irat.
Dr. Usui elhatározta, hogy meditálni fog, és így szerzi meg a hiányzó tudást. A  szent Koriyama-hegyre ment hát, hogy ott meditáljon és böjtöljön. A 21. nap hajnalán, még napkelte előtt látomása volt, amivel kapcsolatban mélyreható spirituális élményben volt része. Látomásában egy vakító fénysugár egyenesen  a homlokcsakrájába hatolt be, és Dr.Usui transzállapotba esett. Ebben az önkívületi állapotban arany fénnyel írva látta maga előtt a szimbólumokat, s azok szinte beleégtek tudatába és szellemébe. Ekkor ismerte fel a szimbólumok jelentését és a Reiki energia isteni eredetét, ahogyan azt később elnevezte. Reiki, a mindent átfogó , mindenen áthatoló  életerő belevéste szimbólumait Dr.Usui energiatestébe. A transzélmény alatt megkapta a hiányzó információkat a szimbólumok jelentését és használatát illetően, és beavatást kapott a Reiki erő használatára.
Ezután elindult a hegyről lefelé, majd megbotlott egy kőben és elesett. Ennek köszönhetően lehetősége nyílt használni és megtapasztalni a megszerzett tudást. Usui önkéntelenül helyezte kezét a vérző sebre. Érezte, hogy energiaáramlás indul el a kezéből, a fájdalom megszűnt, s a vérzés is leállt néhány percen belül. Évszázadok óta ez volt az első Reiki általi gyógyulás.
Életének következő szakaszában elkezdte gyógyítani a rászorulókat, a betegeket. Később keserves felismerésben volt része: gyógyult páciensei sorban tértek vissza régi életmódjukhoz. Usui felismerte az „adni” és „elfogadni” univerzális törvényét, miszerint az egyensúly csak úgy tartható fenn, ha a páciens is tesz a gyógyulásáért. A páciensnek is kell adnia, és felelősséggel lennie az iránt, amit elvár. Felelősséget kell vállalnia saját magáért és gyógyulásáért.
Ezután elköltözött és elkezdte oktatni a Reikit. Usui tisztában volt a Reiki egyik legfontosabb sajátosságával, az isteni szabadsággal, és tudta azt is, hogy ez az erő intelligens. Tanulóival megértette, hogy a Reiki megélésével képesek igazán megtanulni és megérteni a Reikit.
 
R.A.I.
                                                                   
 "Kezébe adjuk az egészségét!"
A Reiki Association International-t 1990-ben Németországban alapították az alternatív gyógyászat jelentős személyiségei és ismerői, gyakorlott gyógyítók, F. E. Eckard Strohm vezetésével.
Ennek az immáron számos országban jelenlévő szervezetnek célkitűzése, hogy az energetikai gyógyító módszerek oktatásával az embereken segítsen. E cél megvalósulhat egyrészt azáltal, hogy az emberek megtanulnak segíteni saját magukon, tudatosan kézben tartani egészségüket, másrészt az olyan "hivatásos" gyógyítók, mint az orvosok, természetgyógyászok, masszőrök és ápolók, ezen energetikai módszerek alkalmazásával kiegészíthetik a hagyományos terápiákat. E technikák hatékony segítséget nyújthatnak a nagy kockázattal járó kémiai, gyógyszeres kezeléseknél és sebészi beavatkozásoknál, valamint a hagyományos orvosi kezelésektől függetlenül is - támogató, egészség megőrző jelleggel, valamint a gyorsabb gyógyulás érdekében - alkalmazhatók.
Az alapos, színvonalas képzés kialakítására irányuló törekvésünket immáron nem csak az "ezotériával" foglalkozók becsülik nagyra (például csak Magyarországon több mint 40.000 R.A.I. tagot és 600 R.A.I. Reiki tanárt jegyzünk), hanem a "szakközönség" is, hiszen a R.A.I. az átlagosnál jóval több orvost számlál a tagjai között.
Életünk öt fontos szabálya
-Élj abban a tudatban, hogy Istennek egy része vagy.
-Élj abban a tudatban,  hogy minden és mindenki egy belöled és te mindennek ls mindenkinek egy része vagy.
-Élj a mindent átfogó szeretet szerint, mert a Reiki a minden létező iránti szeretet.
-Éld felelősséggel jelen életed. Az alázatosság nem közömbösséget vagy passzivitást jelent.
-Ne csak gyógyíts a Reikivel,  ne csak  tanítsd a Reikt
-ÉLD a Reikit!
                                                           F.E.Echard Strohm
 

 
 
 
 
 
 

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése